Vergoedingen - Natuurelle


NatuurelleVergoedingen

Vergoedingen vanuit zorgverzekering

De Praktijk Natuurelle is aangesloten bij de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten.Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed en HBO geschoold zijn. De BATC hanteert vijf natuurgerichte principes.

Vanaf 2019 zijn er een aantal zorgverzekeraars die mijn consulten niet vergoeden. U bent zelf verantwoordelijk voor het navragen bij uw zorgverzekeraar of behandelingen vergoed worden.

De betaling dient tijdens het consult te worden voldaan. U krijgt de factuur mee, welke u naar uw verzekeraar kunt declareren.