Bloedanalyse - Natuurelle


NatuurelleBloedanalyse

Bloedanalyse

Het lichaamsvocht, met name het bloed, zegt veel over de gesteldheid van het lichaam. Is het in balans? Is het lichaam en geest in harmonie? Waar komen uw klachten vandaan? Een bloedonderzoek kan hier zoveel over zeggen.

Bij de dokter kunt u al gebruik maken van een reguliere bloed onderzoek. In de natuurgeneeskunde maken wij gebruik van klassieke levend bloed analyse, wat hier een mooie aanvulling op kan zijn, zeker wanneer uw dokter u niet precies kan vertellen waar uw klachten vandaan komen. Maar wat houdt zo’n levend bloed analyse precies in?
Het grote voordeel van zo’n analyse is dat er gewerkt wordt met vers ‘levend’ bloed. Dit in tegenstelling tot regulier bloedonderzoek in laboratoria, waarbij cellen al dood of vervormd kunnen zijn. Met een levend bloed analyse zijn de diagnostische resultaten (accurater) omdat de waarden van het bloed heel dicht liggen bij die van het bloed binnen uw lichaam. Tijdens ons laboratoriumdiagnostiek kunnen wij in uw bloed informatie vinden over o.a. de volgende klachten:

  • Zware metalen vergiftiging
  • Vitamine B12
  • Magnesium
  • Ijzer
  • DNA beschadiging
  • Acidose (verzuring)
  • Parasitaire infecties
  • Ontstekingen
  • Candida albicans en andere schimmelinfecties
  • En nog veel meer

Door middel van het afnemen van capillaire bloed via een vingerprik, kunnen wij veel aan jouw bloed aflezen. Met verschillende apparatuur bepalen wij of jouw bloed voldoet aan de standaard waarden die gelden. Daarnaast bekijken we jouw bloed onder de microscoop. Hier kunnen we afwijkingen zien in de vorm van zowel de rode als de witte bloedcellen. We kunnen schimmels traceren en soms zelfs parasieten zien in het bloed. Je kijkt zelf rechtstreeks mee via een beeldscherm wat is aangesloten op de microscoop. Datgene wat we waarnemen wordt direct met je besproken en een behandelplan om direct mee aan de slag te gaan.